Jane Palm arbejder som erhvervspsykolog med individuel supervision, coaching og sparring af ledere og medarbejdere fra  private og offentlige virksomheder, samt med konsulentbistand  til   ledelsesgrupper eller team. Jane superviserer også psykologer med henblik på autorisation og godkendelse som specialister i arbejds- og organisationspsykologi. 

Om Jane Palm

Jane er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet. I 1992 blev hun autoriseret som psykolog af Dansk Psykolog Forening og i 1994 af Socialministeriets psykolognævn. Jane er godkendt som specialist i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening i 1995 og som specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi 2001.

Siden 1988 har Jane haft selvstændig virksomhed og løst en lang række konsulent - og uddannelsesopgaver. Opgaverne har drejet sig om konsultation i forbindelse med fusioner, virksomhedsinterne lederudviklingsforløb, leder- og personaleuddannelse, karriererådgivning, individuel supervision og  coaching , samt supervision og konsulentbistand til ledelsesteams og konsulenter. Jane har også arbejdet med individuel psykologisk rådgivning af medarbejdere fra en bred vifte af virksomheder i forbindelse med særligt belastende situationer for den enkelte.

Som erhvervspsykolog arbejder Jane på systemisk, anerkendende og narrativt grundlag og inddrager som erfaren psykolog flere teorier og metoder, blandt andet fra kognitiv terapi og eksistentiel psykologi. I arbejdet med den enkelte leder eller medarbejder trækker Jane på sin baggrund både som erhvervspsykolog og som klinisk psykolog med omfattende psykologisk viden om individet.

Jane er kendt for at være god til at arbejde med den personlige side af de arbejdsrelaterede problemstillinger. Det kan f.eks. handle om hjælpe ledere eller konsulenter til "at være sig selv og sidde godt i stolen” i en ny position med vanskelige relationer. Det kan være at arbejde med at ændre en vanskelig relation, der suger energi, eller det kan handle om personlige redskaber til at ”lede sig selv” i en kompliceret arbejdssituation med højt tempo. 
 

Ydelser

Jane tilbyder flg. ydelser:

  • Individuel ledersupervision og coaching Læs mere
  • Individuel supervision og coaching for medarbejdere
  • Ledersparring
  • Konsulentbistand til ledelsesteams
  • Supervision af psykologer Læs mere  
 

Publikationer

Palm, Jane (1998). Individuel leder-supervision - når lederen arbejder med sig selv i relation. I: Haslebo, Gitte og Nielsen, Kit Sanne (Red): Erhvervspsykologi i praksis - metoder til fælles bevægelse. Dansk Psykologisk Forlag.